Personal coaching

Personal  coaching heeft als doel om vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en /of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door je in je eigen spiegel te laten kijken. Zo krijg je grip op je eigen functioneren en kom je meer in de rol van regisseur in plaats van die van toeschouwer.

Coaching betekent vooral de juiste vragen stellen die je prikkelen tot zelfonderzoek. Door coaching maak je als het ware even een pas opzij. De ene keer kijk je tijdens de coachingsgesprekken samen met de coach op een afstand naar je eigen handelen, ideeën en visie. Dan weer zit je middenin een issue  waarbij je samen op zoek gaat naar een passend antwoord.

Werkwijze

Doel van de coaching is dat je de zaken waar je in je werk tegenaan loopt structureel anders gaat aanpakken. Dit bereik je doordat je inzicht krijgt in de patronen waardoor je niet optimaal functioneert. Daarnaast krijg je allerlei praktische tools aangereikt, waar je in je werk mee aan de slag gaat. Tijdens de gesprekken maken we ook gebruik van het naspelen van situaties en persoonsgerichte oefeningen. Na iedere afspraak krijg je opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppel je in het volgende gesprek terug. Zo kun je het geleerde stapsgewijs in de praktijk brengen.

Je persoonlijke coach zal je in dit proces steunen, uitdagen, prikkelen en aanmoedigen om daar te komen waar jij wilt.

Thema’s

De thema’s van persoonlijke coaching kunnen heel verschillend zijn. Een aantal thema’s komt regelmatig voor.

Effectief communiceren
Communicatie is een belangrijke factor in het beïnvloeden van je effectiviteit als professional. Het loont om bewust stil te staan bij je sterktes en zwaktes op communicatie-gebied. In het traject word je je bewust van je eigen manier van communiceren en het effect daarvan op anderen. Je leert hoe je op een heldere manier en met het juiste effect met verschillende personen en in diverse werksituaties kunt communiceren, zoals met klanten, opdrachtgevers en collega’s.

Persoonlijke effectiviteit
In een traject over persoonlijke effectiviteit leer je om je kwaliteiten optimaal tot hun recht te laten komen en meer zichtbaar te zijn. Op een manier die bij je past. Dat begint met bewustwording van eigen kwaliteiten en deze daarna gaan gebruiken voor het werkelijkheid laten worden van je visie.

Timemanagement
Je maakt thuis voorbereidende opdrachten over je tijdsbesteding, die we tijdens de gesprekken bespreken. Je krijgt allerlei praktische handvatten aangereikt. Je oefent in de praktijk met de verbeterde tijdsplanning. Zo kunnen steeds tussendoor mogelijke knelpunten besproken worden. Juist het onderkennen en doorbreken van de onderliggende patronen, zorgen voor verbetering en grip op je tijd. Zodat je kan onderschrijven dat de tijd vliegt, maar jij  de piloot bent.

Praktische zaken

• De gesprekken duren anderhalf uur.
• Een traject kan qua duur variëren van één of enkele gesprekken tot een langer traject. Een gemiddeld traject bestaat uit 6 tot 8 gesprekken in een periode van 4 tot 5 maanden.
• In een gratis oriënterend gesprek kun je je coachvraag voorleggen en bespreken we de mogelijke inhoud van het traject.
• De kosten bedragen € 90,- per uur, hierover is geen BTW verschuldigd.
• De gesprekken vinden momenteel plaats via Whatsapp-video of skype.
• Contact: Geraldine Sinnema, +31 (0)6 497 46 071

Reacties zijn gesloten.