SLIM-regeling: subsidie voor loopbaanontwikkeling in MKB

Sinds januari 2020 is er een nieuwe subsidieregeling van kracht die met name het MKB wil ondersteunen in het leren en ontwikkelen van medewerkers; de zogenaamde SLIM-regeling. Er worden diverse initiatieven gesubsidieerd. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Meer informatie over de regeling lees je hier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.