Kosteloos loopbaanadvies voor 45-plussers door regeling Ontwikkeladvies

Ben je vijfenveertig jaar of ouder en heb je een baan van minimaal 12 uur per week? Dan kun je gebruik maken van het Ontwikkeladvies. Je krijgt dan kosteloos persoonlijk en op maat gemaakt loopbaanadvies. Tijdens persoonlijke begeleiding van  minimaal vier uur, zullen je persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan.

Het ontwikkeladviestraject bestaat uit:

 • Een digitale intakevragenlijst

 • •. Bespreking van/advies over:

  • •. eigen situatie en toekomstperspectieven

  • •. wie ben ik en wat kan ik

  • •. toekomstoriëntatie

  • •. toekomstmogelijkheden

  • •. wat kan ik zelf gaan doen

 • •. Afronding van het traject met:

  • •. een ontwikkelplan

  • •. een verslag

Als je hier gebruik van wil maken, bel of mail me, dan stellen we samen een plan op.

geraldine.sinnema@eenwereldvanverschil.nu

06-49746071

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je huidige competenties en je toekomstige loopbaanmogelijkheden. Tijdens het traject ga je actief nadenken over hoe je op een duurzame en leuke manier werkend je pensioenleeftijd kan bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kan voorkomen.
De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers loopt tot uiterlijk 10 januari 2020. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.